Data publikacji w serwisie:

Rejestracja USOS na przedmioty - semestr LETNI roku akademickiego 2023/2024

12.02.2024r. o godz.10:00 rozpoczyna się rejestracja na zajęcia obowiązkowe, do wyboru oraz monografy na semestr letni 2024.
Proszę o zapoznanie się z harmonogramem zajęć umieszczonym na stronie wydziałowej, a następnie rejestracje na zajęcia.

W przypadku jakichkolwiek problemów oraz wątpliwości proszę o kontakt mailowy j.kuzniak@amu.edu.pl z dokładnym opisem problemu oraz swoimi danymi:
- imię i nazwisko,
- numer indeksu,
- rok i kierunek studiów.