Data publikacji w serwisie:

Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji

Informujemy, że do 30 października 2023 r. trwa nabór wniosków w VI edycji Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Zarządzenie MRiT, regulamin oraz wzory wniosków dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sekcji Co robimy, zakładka Konkursy:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-i-technologii-w-dziedzinie-geoinformacji2