Data publikacji w serwisie:

Inauguracja Roku Akademickiego 2023/2024 na UAM

Rektor i Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mają zaszczyt zaprosić na Inaugurację Roku Akademickiego 2023/2024.

Uroczystość odbędzie się 2 października 2023 r. o godz. 10:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przy ul. H. Wieniawskiego 1.

Program uroczystości

Hymn państwowy

  1. Przemówienie Rektor prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
  2. Immatrykulacja studentów I roku
  3. Wręczenie Medalu Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis prof. dr. hab. Michałowi Karońskiemu
  4. Przemówienie Przewodniczącej Samorządu Studentów UAM
  5. Wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Krzysztofa Jassema pt. O dobrej sztucznej inteligencji
  6. Wręczenie nagród Praeceptor Laureatus, Praeceptor Optimus
  7. Wręczenie Medali UAM dla wyróżniających się absolwentów
  8. Wręczenie nagród najwybitniejszym studentom

Gaudeamus