Data publikacji w serwisie:

Godziny dziekańskie 31.X od g. 15:00

W dniu 31 października 2023 roku (wtorek) od godziny 15.00 zawieszam zajęcia na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu. 

W imieniu zespołu dziekańskiego
Prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Dziekan WNGiG