Data publikacji w serwisie:

Dzień Stacji Bazowej ZMŚP Poznań-Morasko 18.V.2023

Szanowni Państwo, w ramach organizacji VIII Dnia Stacji Bazowej ZMŚP Poznań-Morasko (z okazji Dnia ZMŚP) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w prezentacji stanowisk pomiarowych Stacji. Prezentacja w terenie odbędzie się 18 maja 2023 roku o godz. 11:30 oraz 13:15. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów i pracowników naszego Wydziału (zbiórka w ww. godzinach przy portierni WNGiG).

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Stacji Bazowej ZMŚP
Poznań-Morasko