UROCZYSTY DZIEŃ STUDENTA I ROKU NA WNGiG 2023

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

29.09.2023

Aula im. Prof. Bogumiła Krygowskiego (Coll. Geographicum)


godz. 11.00:  Geografia + specjalności (GG, HMiK); Geodezja i Kartografia; Geologia; Hydrologia, meteorologia i klimatologia; Zmiany Klimatu Ziemi;


godz. 12.45: Turystyka i Rekreacja; Geoinformacja; Zarządzanie Środowiskiem;


Program uroczystości:

1. Przywitanie przez Dziekana WNGiG, prof. Grzegorza Rachlewicza, uczestników uroczystości.

2. Wykład Prodziekana ds. studiów stacjonarnych, prof. Andrzeja Maciasa, nt. Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3. Ślubowanie studentów I roku.

4. Informacja o organizacji studiów i funkcjonowaniu systemu USOS – mgr Joanna Kuźniak – Wydziałowy Koordynator USOS.

5. Informacja o stypendiach – mgr Sebastian Konarczyk.

6. Wystąpienie prof. Iwony Piotrowskiej – kierownika Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych nt. możliwości realizacji modułu pedagogicznego na kierunkach i specjalnościach realizowanych na WNGiG (tylko o godz. 11.00).

7. Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki WNGiG (w tym korzystaniu z drukowanych i cyfrowych map topograficznych i tematycznych)

8. Informacja o Radzie Samorządu Studentów WNGiG i Parlamencie Samorządu Studentów UAM.

9. Informacja o studenckich kołach naukowych na WNGiG.

10. Informacja o Szkole Języków Obcych UAM i zapisach.

11. Informacja o Studium WFiS UAM i zapisach.

12. Informacja o Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego.

13. Informacja o wsparciu osób z niepełnosprawnościami.

14. Spotkania organizacyjne studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia ze swoimi opiekunami.

Spotkania z opiekunami 1 rok

godz. 12:45 (po inauguracji na auli)

kierunek

opiekun

sala

Geodezja i Kartografia

Prof. UAM dr hab. Radzym Ławniczak

sala 3

Geografia

Dr Mateusz Zieliński

sala 4

Geografia spec. Geo-grafika

Prof. UAM dr hab. Robert Kostecki

sala 1

Geografia spec. Hydrologia, meteorologia i klimatologia

Dr Marek Półrolniczak

sala 2

Geologia lic. + inż.

prof. UAM dr hab. Danuta Michalska

sala 61 budynek Geologii

Hydrologia, meteorologia i klimatologia

Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Tomczyk

sala 5

Zmiany Klimatu Ziemi

Dr Krzysztof Pleskot

sala 14 budynek Geologii

godz. 14:15 (po inauguracji na auli)

kierunek

opiekun

Sala

Turystyka i rekreacja

Dr Krzysztof Piotrowski

sala 3

Geoinformacja

Dr hab. Anna Dmowska

sala 4

Zarządzanie środowiskiem

Dr Dariusz Lorek

sala 5