Data publikacji w serwisie:

Erasmus+ a mikropoświadczenia

Mikropoświadczenia są potwierdzeniem wyników w nauce osiągniętych w ramach krótkiego doświadczenia edukacyjnego (np. kursu lub szkolenia). W sposób elastyczny i ukierunkowany pomagają w poszerzaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji potrzebnych do rozwoju osobistego i zawodowego. Zagadnienie to coraz częściej pojawia się w ofercie edukacyjnej jak i w nomenklaturze projektowej. Spotkanie ma na celu przybliżyć aspekt teoretyczny, praktyczny i promocję zagadnienia, a także pokazać możliwości realizacji projektów wykorzystujących mikropoświadczenia w ramach programu Erasmus+ z uwzględnieniem zasad konkursu obowiązujących w 2023 roku.

Do kogo skierowane jest spotkanie?
  • pracowników uczelni, NGO, samorządów, przedsiębiorstw, szkół i innych typów instytucji, pragnących realizować innowacyjne projekty międzynarodowe,
  • nauczycieli akademickich i szkolnych oraz trenerów, którzy chcieliby realizować projekty dotyczące wdrażania nowatorskich metod kształcenia formalnego i/lub pozaformalnego uwzględniających zagadnienie mikropoświadczeń
  • pracowników stowarzyszeń, fundacji, szkół, przedsiębiorstw i uczelni zainteresowanych rozwojem własnym, młodzieży oraz swoich instytucji,
  • pracowników działów współpracy z zagranicą lub działów ds. projektów międzynarodowych,
  • koordynatorów programu Erasmus+.

Prosimy o rejestrację na spotkanie tutaj: https://mikropoznan.webankieta.pl/

Rejestracja będzie otwarta do 13 października lub do wyczerpania limitu miejsc.

UWAGA! Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny, a uczestnicy pokrywają ewentualne koszty dojazdu do i z Poznania oraz koszty ewentualnego zakwaterowania.

Aby ułatwić pracę warsztatową, stworzymy dwie grupy: Grupę A / Grupę B i poinformujemy odrębnie o przynależności do każdej z nich.

PROGRAM SPOTKANIA

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
PROGRAM SPOTKANIA 16.10.2023 Jacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF PROGRAM SPOTKANIA(275.8 KB)