Zapraszamy na studia niestacjonarne

Zapraszamy na studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym) na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W tym roku oprócz dotychczasowych kierunków oferujemy nowy kierunek inżynierski (❗️❗️❗️).

Studia inżynierskie (3,5-letnie)

⛈ Hydrologia, meteorologia i klimatologia (NOWOŚĆ❗️❗️❗️)

🗺 Geodezja i kartografia

Studia licencjackie i magisterskie (3-letnie i 2-letnie)

🌍 Geografia

🌅 Turystyka i rekreacja

Szczegółowe informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie UAM.

Hydrologia, meteorologia i klimatologia https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/hydrologia-meteorologia-i-klimatologia,564

Geodezja i kartografia https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/geodezja-i-kartografia,201

Geografia https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/geografia,204

Turystyka i rekreacja https://rekrutacja.amu.edu.pl/kierunki-studiow/turystyka-i-rekreacja,400