Data publikacji w serwisie:

Zaproszenie do udziału w "The 5th FORUM Conference", 15-17 April 2024

Prof. UAM Agnieszka Ludwików, Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych, zaprasza studentów studiów magisterskich oraz laureatom programów: Best Student Grant czy ID-UB do udziału w piątej konferencji Doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych UAM.
Studenci i studentki będą mieli okazję do zaprezentowania wyników badań.

Szczegóły: The 5th Forum Conference 2024