Data publikacji w serwisie:

XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu OTWARTE DRZWI na najlepsze prace doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze społecznym, zawodowym lub zdrowotnym - rozstrzygnięta!

Gratulujemy dr Annie Lubarskiej, która zajęła w nim II miejsce w kategorii dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Nagrodę otrzymała za dysertację pt. „Ocena dostępności przestrzeni turystycznej dla osób z niepełnosprawnościami" napisaną pod kierunkiem dr hab. Aliny Zajadacz prof. UAM (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych) oraz dr. hab. Adama Szymaniaka prof. UAM (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konkurs "OTWARTE DRZWI" na najlepsze prace magisterskie i doktorskie poświęcone problematyce niepełnosprawności organizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) od 2003 r. Corocznie wpływa na niego kilkadziesiąt prac nadsyłanych przez uczelnie z całej Polski.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
dr Anna Lubarska.mp4 21.12.2023 Jacek Zwoliński
MP4
Pobierz MP4 dr Anna Lubarska.mp4(17.5 MB)