Data publikacji w serwisie:

Program BioLAB 2024-25 - rekrutacja otwarta!

Informuję o otwarciu nabór do Programu BioLAB 2024-25!

I. Program BioLAB – kilka ważnych informacji

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA studentom i studentkom studiów magisterskich oraz doktoranckich nauk biologiczno-chemicznych i medycznych:

  • University of Virginia, Charlottesville
  • University of Chicago, Chicago
  • University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas
  • Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, których wyniki często są publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Programu BioLAB: WERSJA PL – https://fulbright.edu.pl/biolab/, WERSJA EN – https://fulbright.edu.pl/biolab-program/.

II. Spotkania informacyjne

W trakcie trwania naboru odbędą się spotkania stacjonarne z założycielem Programu – prof. Zygmuntem Derewendą w różnych miejscach w Polsce. Dodatkowo planujemy również spotkania online, w których udział weźmie koordynatorka Programu Patrycja Donaburska oraz stypendyści/stki obecnie biorący udział w Programie. Wszystkie informacje o spotkaniach są na bieżąco uaktualniane na stronie internetowej Programu.

III. Prośba o pomoc w promocji programu

Będzie nam niezmiernie miło, jeśli umieszczą Państwo informację o rekrutacji np. na stronie internetowej instytucji oraz w mediach społecznościowych. Zależy nam na dotarciu do studentek oraz studentów studiów magisterskich oraz doktoranckich nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych, medycznych oraz pokrewnych.

IV. Gotowe materiały promocyjne do udostępnienia

TUTAJ przesyłam materiały promocyjne – notki informacyjne, grafiki, gotowe posty do publikacji w social mediach oraz plakaty promujące spotkania informacyjne. W związku z tym, że program jest kierowany zarówno do osób z Polski, jak i studentów i studentek międzynarodowych, notkę promocyjną znajdą Państwo również w języku angielskim.

Jeśli chcieliby Państwo udostępnić post Komisji na temat Programu BioLAB w swoich social mediach tutaj przesyłam linki do nich: Facebook, Instagram, LinkedIn oraz Twitter.

Pytania dotyczące uczestnictwa w programie proszę kierować bezpośrednio do koordynatorki programu Patrycji Donaburskiej na adres: patrycja.donaburska@fulbright.edu.pl