Data publikacji w serwisie:

PTG Prelekcja on-line "Fale upałów – wczoraj, dziś, jutro" - 16.XI g. 18:00

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 16 listopada o godz. 18:00. W programie prelekcja Arkadiusza Tomczyka pt.: „Fale upałów – wczoraj, dziś, jutro”.

Najbardziej spektakularnym przejawem współczesnych zmian klimatu jest intensywny wzrost temperatury powietrza, szczególnie widoczny w ostatnich dziesięcioleciach. Jak podaje NOAA (2023) w latach 1880-2022 10 najcieplejszych lat w skali globalnej wystąpiło po 2000 roku, wśród których rekordowy był rok 2016. Rezultatem obserwowanego ocieplenia jest coraz częstsze występowanie dodatnich ekstremów termicznych, tj. niezwykle wysokiej temperatury powietrza, występującej często w dłuższych okresach tzw. falach upałów, które stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. W Europie za najintensywniejsze fale upałów uznaje się dwie fale upałów – z 2003 i 2010 roku, które spowodowały śmierć łącznie blisko 128 tys. osób. Skutki pierwszej z nich (2003) wywołały wyraźny wzrost zainteresowania tym zjawiskiem pogodowym w światowej literaturze naukowej, nie tylko klimatologicznej.

W trakcie wykładu przedstawione zostaną wybrane definicje fal upałów, dotychczasowe występowanie tego zjawiska w Europie i w Polsce, a także społeczno-ekonomiczne i środowiskowe konsekwencje częstego pojawiania się upalnej pogody. Ponadto omówione zostaną prognozy występowania fal upałów w Polsce w najbliższych dekadach.

Link do spotkania na platformie MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab3b2d9e289a14e7f960cb21119c3080e%40thread.tacv2/1696964215618?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22892dbd12-fa43-4710-877b-b57069a171eb%22%7d

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: https://ptg.amu.edu.pl/

Zapraszamy serdecznie!