Data publikacji w serwisie:

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Zmiany klimatu i ich środowiskowe konsekwencje

W imieniu Komitetu Naukowego oraz Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Zmiany klimatu i ich środowiskowe konsekwencje. Konferencja ma na celu rozpowszechnienie i popularyzację najnowszych osiągnięć z nowoczesnych nurtów nauk atmosferycznych, dotyczących współczesnych zmian klimatu i występowania ekstremalnych zdarzeń meteorologicznych oraz osiągnięć w interdyscyplinarnych badaniach naukowych związanych z konsekwencjami i adaptacją do zmian środowiskowych.

W dobie szybko postępującego ocieplenia i jego coraz mocniej akcentowanych skutków, debata o przyczynach i następstwach współczesnych zmian klimatu oraz dyskusja o projekcjach i scenariuszach przyszłych kierunków transformacji warunków atmosferycznych ma przyczynić się do wzrostu świadomości o spodziewanych zagrożeniach dla człowieka oraz jego społeczno-ekonomicznego i przyrodniczego środowiska.

Komunikat nr 1

Termin: 23-25.09.2024 r.

Miejsce: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Komunikat nr 1 13.11.2023 Jacek Zwoliński
PDF
Pobierz PDF Komunikat nr 1(334.1 KB)