Data publikacji w serwisie:

Godziny Dziekańskie 20.IV.2023

Informujemy, że dnia 20 kwiatnia 2023 roku (czwartek) od godziny 14:00 obowiązują godziny dziekańskie wolne od zajęć na wszystkich kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu.

W tym czasie odbędzie się Piknik Geografa i Geologa.
Szczegóły pod adresem:  https://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/wydarzenia/dzien-geografa-i-geologa-2023