Wydziałowy Konkurs prac inżynierskich 2021Jury

laureaci


FINALIŚCI KONKURSU – PRACE NAGRODZONE

I miejsce

inż. Anna Pawlicka

„Porównanie wyników analiz sieciowych na podstawie różnych zbiorów danych na przykładzie Poznania”
- PREZENTACJA
- POSTER

II miejsce

inż. Adam Korejwo

„Dostępność przestrzenna doraźnej opieki medycznej dla pacjentów geriatrycznych w Bydgoszczy”
- PREZENTACJA
- POSTER


III miejsce

inż. Jagoda Gul

„Analiza zagęszczalności piasku wydm nadbrzeżnych okolic Łeby w zależności od jego składu frakcyjnego”
- PREZENTACJA
- POSTER


IV miejsce

inż. Michał Król

„Opracowanie ortofotomap i cyfrowych modeli wysokościowych, na podstawie zdjęć z drona do analizy ruchów masowych na obszarze Kolumbii”
- PREZENTACJA
- POSTER


V miejsce

inż. Barbara Bogusz

„Wpływ potencjalnej odkrywki złoża węgla brunatnego „Oczkowice” na środowisko przyrodnicze oraz życie mieszkańców”
- PREZENTACJA
- POSTER


FINALIŚCI KONKURSU – PRACA WYRÓŻNIONA

inż. Jakub Tomasz Chmielewski

„Rozmieszczenie obiektów i klubów sportowych w Środzie Wielkopolskiej na mapie przy wykorzystaniu technologii BDOT10K”
- PREZENTACJA
- POSTER

pomoc