Data wydarzenia:

Finał Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Finał Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych, który odbędzie się w piątek, 17 grudnia 2021 r.

Konkurs Prac Licencjackich

godz. 9.00-12.30 (Godziny Dziekańskie dla Studentów I stopnia)

Siedziba WNGiG, Aula 21 - spotkanie wyłącznie dla Uczestników konkursu, Promotorów wyróżnionych prac oraz członków Jury

Konkurs Prac Magisterskich 

godz. 12.30-15.00 (Godziny Dziekańskie dla Studentów II stopnia)

Siedziba WNGiG, Aula 21 - spotkanie wyłącznie dla Uczestników konkursu, Promotorów wyróżnionych prac oraz członków Jury

Transmisja bezpośrednia dla całej Społeczności Wydziału dostępna będzie w formie on-line:

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

link bezpośredni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjRjM2IwMDYtZGMyYy00MjFjLWJmMjUtYmUxMTQyOGVjZmQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22952e25fc-e8e0-4dc1-9c43-f548dff3a61b%22%7d


Wyniki I etapu Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych

Konkurs Prac Licencjackich - I etap
Konkurs Prac Magisterskich - I etap

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Rachlewicz
Dziekan

Alina Zajadacz
Przewodnicząca Kapituły Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych