Data wydarzenia:

"Superwulkany" - wykład on-line w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 10 czerwca o godz. 18:00. W programie prelekcja pana Wojciecha Zgłobickiego pt.: „Superwulkany”.

Problematyka superwulkanów i supererupcji budzi duże zainteresowanie nie tylko wśród naukowców. Dzieje się tak przede wszystkim ze względu na potencjalne zagrożenie jakie stwarzają dla człowieka. Na wykładzie przedstawione zostaną uwarunkowania występowania oraz charakterystyka wybranych superwulkanów. Przedyskutowane zostaną również skutki supererupcji dla środowiska planety oraz naszej cywilizacji.

Prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki jest związany miejscem urodzenia i życiem zawodowym z Lublinem. Jest kierownikiem Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, gdzie obecnie pełni funkcję prodziekana ds. studenckich. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów geomorfologii dynamicznej, geochemii osadów, kształtowania i ochrony krajobrazu oraz geoturystyki. Na jego dorobek składa się ponad 120 prac w tym 6 monografii i podręczników. Jest członkiem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Link do spotkania na platformie Ms Teams:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!