Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Macieja Swęda

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgra Macieja Swęda

doktoranta Instytutu Geologii

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

pt.: ,,Mineralogiczna i (bio)geochemiczna charakterystyka stref wietrzenia utlenionych rud cynku i ołowiu (obszar śląsko-krakowski)"

PROMOTOR:

prof. UAM dr hab. inż. Agata Duczmal-Czernikiewicz

Instytut Geologii

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

PROMOTOR POMOCNICZY:

dr hab. Łukasz Uzarowicz

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

RECENZENCI:

prof. dr hab. inż. Marek Michalik

Wydział Geografii i Geologii

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr hab. inż. Grzegorz Rzepa, prof. AGH

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu

18 lipca 2022 r. o godz. 11:00

w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM do wglądu

zainteresowanych osób.

Z upoważnienia Przewodniczącego Rady naukowej dyscypliny nauki

o Ziemi i środowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UAM dr. hab. Grzegorza Rachlewicza

Prof. dr hab. Andrzej Macias