Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Dawida Abramowicza

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU
UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uprzejmie zaprasza na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr. Dawida Abramowicza

doktoranta Instytutu Geoekologii i Geoinformacji
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

pt.: „Partycypacja społeczna a edukacja geograficzna – znaczenie Partycypacyjnych Systemów Informacji Geograficznej w organizowaniu zajęć terenowych”

PROMOTOR:

dr hab. Iwona Piotrowska, prof. UAM
Instytut Geoekologii i Geoinformacji,

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

II PROMOTOR:

dr hab. Daria Hejwosz-Gromkowska, prof. UAM
Zakład Socjologii Edukacji, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM

RECENZENCI:

dr hab. Agnieszka Latocha-Wites, prof. UWr
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Uniwersytet Wrocławski

dr hab. Danuta Piróg, prof. UP w Krakowie
Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Zbigniew Podgórski, prof. UKW w Bydgoszczy
Wydział Nauk Geograficznych

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu

29 listopada 2022 r. o godz. 11:00

w sali wykładowej nr 5, Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, Poznań

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM oraz w BIP UAM do wglądu zainteresowanych osób.

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz