Data wydarzenia:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Alicji Najwer

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr Alicji Najwer

pracownika Instytutu Geoekologii i Geoinformacji

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

pt.: „Metodyka ocen georóżnorodności wybranych krajobrazów Polski”

PROMOTOR:

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

Instytut Geoekologii i Geoinformacji

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

RECENZENCI:

dr hab. Maria Górska-Zabielska, prof. UJK

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Rafał Kot, prof. UMK

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu

29 listopada 2022 r. o godz. 14:00

w sali wykładowej nr5, Collegium Geographicum, ul. Bogumiła Krygowskiego 10, Poznań

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM do wglądu

zainteresowanych osób.

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz