Data wydarzenia: -

9TH WORKSHOP ON NON-POLLEN PALYNOMORPHS

9TH WORKSHOP ON NON-POLLEN PALYNOMORPHS

25-28. September 2022, POZNAŃ, POLAND

With pleasure, we would like to invite you to the workshop on non-pollen palynomorphs (NPPs), used as a proxy in palaeoecological research. The workshop will be held at the Faculty of Geographical and Geological Sciences and Faculty of Biology AMU in September 2022. Please, find the details in the attached circular. If you have any questions, do not hesitate to contact us via e-mail: nppworkshop22@gmail.com

On behalf of the organizers,

Monika Karpińska-Kołaczek


9TH WORKSHOP ON NON-POLLEN PALYNOMORPHS

25-28 Wrzesień 2022, POZNAŃ

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na warsztaty poświęcone palinomorfom niepyłkowym, które wykorzystywane są jako jeden ze wskaźników w badaniach paleoekologicznych. Warsztaty odbędą się we wrześniu bieżącego roku na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz na Wydziale Biologii UAM. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państwo w dołączonym cyrkularzu. W przypadku pytań, prosimy o kontakt poprzez dedykowany warsztatom e-mail: nppworkshop22@gmail.com

W imieniu organizatorów,

Monika Karpińska-Kołaczek