Poczta studencka

Poczta studencka = Aplikacja Outlook w systemie Office 365

Logowanie do Office 365 – https://login.microsoftonline.com (lub na stronie office.com)
Przy logowaniu należy podać studencki adres e-mail w postaci nazwa_użytkownika@st.amu.edu.pl

Hasło do Office 365 jest takie samo, jak do pozostałych usług dostępnych w ramach konta studenckiego (np. do USOSweb)

W przypadku problemów z logowaniem postępuj zgodnie z instrukcją pierwszego logowania:
https://www.office365.amu.edu.pl/pierwsze_logowanie.htm

Więcej informacji:
https://www.office365.amu.edu.pl/

Przekierowanie poczty na inny adres e-mail:
https://www.office365.amu.edu.pl/files/przekazywanie_poczty_office365.pdf