Data publikacji w serwisie:

Wyniki I etapu Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich

Wydziałowy Konkurs Prac Magisterskich 2022

Przewodnicząca Kapituły Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych: prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz

Jury Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich:

Prof. dr hab. Beata Medyńska-Gulij – Przewodnicząca
Członkowie: dr Robert Jagodziński, prof. UAM dr hab. Grzegorz Kowalewski, dr Robert Kruszyk, dr Ilona Potocka

Prace Wyróżnione

Lp.

Autorka/Autor

Kierunek studiów, specjalność

Promotorka/Promotor

1

Bieniaszewski Maciej

Geologia

dr Joanna Jaworska

Tytuł pracy: Petrografia skał czapy wysadu solnego Goleniów

2

Kochanowska Magdalena

Geografia, specjalność hydrologia,

meteorologia i klimatologia

prof. dr hab. inż. Marek

Marciniak

Tytuł pracy: Rozpoznanie podwójnej przepuszczalności hydraulicznej warstw wodonośnych na terenie Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów

3

Skop Filip

Geografia, specjalność hydrologia,

meteorologia i klimatologia

prof. dr hab. Ewa Bednorz

Tytuł pracy: Burze pyłowe w Polsce w latach 2003-2020

4

Gruszecka Hanna

Zarządzanie Środowiskiem

prof. UAM dr hab. Iwona Markuszewska

Tytuł pracy: Kliny zieleni w Poznaniu: zagrożenia i sposoby zagospodarowania

5

Fitt Maciej

Geologia

dr Wojciech Stawikowski

Tytuł pracy: Rozpoznanie wgłębnej budowy geologicznej strefy Łeby (rejon Lubocina) w kontekście występowania węglowodorów

6

Oniszczuk Natalia

Turystyka i Rekreacja

prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz

Tytuł pracy: Charakterystyka i możliwości rozwoju szlaku pieszego Szklarska Poręba - Wałbrzych jako produktu turystycznego Dolnego Śląska

7

Matczak Patryk

Geografia, specjalność hydrologia,

meteorologia i klimatologia

prof. dr hab. Leszek Kolendowicz

Tytuł pracy: Wpływ parametrów meteorologicznych na wyniki uzyskiwane w sportach wytrzymałościowych

8

Wągrowski Hubert

Geografia, specjalność hydrologia,

meteorologia i klimatologia

prof. UAM dr hab. Iwona Piotrowska

Tytuł pracy: Zasoby wodne i percepcja wody na Madagaskarze. Studium przypadku w edukacji geograficznej

9

Pawlicka Anna

Geoinformacja

prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński

Tytuł pracy: Dostępność Kampusu Morasko dla służb ochrony zdrowia i życia społeczności akademickiej

10

Szczapiński Adam

Geografia, specjalność hydrologia,

meteorologia i klimatologia

prof. dr hab. Ewa Bednorz

Tytuł pracy: Zmienność występowania cyklonów tropikalnych i poza tropikalnych na Oceanie Atlantyckim i jej klimatyczno-hydrologiczne uwarunkowania