Data publikacji w serwisie:

Wyniki I etapu Wydziałowego Konkursu Prac Licencjackich

Wydziałowy Konkurs Prac Licencjackich 2022

Przewodnicząca Kapituły Wydziałowego Konkursu Prac Dyplomowych: prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz

Jury Wydziałowego Konkursu Prac Licencjackich:

Prof. UAM dr hab. inż. Jędrzej Wierzbicki – Przewodniczący
Członkowie: prof. UAM dr hab. Edward Chwieduk, prof. UAM dr hab. Anna Szczucińska, prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk, prof. UAM dr hab. Renata Paluszkiewicz, dr Łukasz Halik, dr Adam Marciniak

Prace Wyróżnione

Lp.

Autorka/Autor

Kierunek studiów, specjalność

Promotorka/Promotor

1

Hajdrowski Przemysław

Geografia, specjalność Geo- grafika

prof. UAM dr hab. Jarosław

Jasiewicz

Tytuł pracy: Rola dawnych i współczesnych dominant krajobrazowych na postrzeganie układu urbanistycznego na przykładzie miasta Poznania

2

Grala Kamil

Geografia, specjalność Hydrologia, Meteorologia i Klimatologia

dr Marek Półrolniczak

Tytuł pracy: Charakterystyka warunków bioklimatycznych w Polsce na podstawie wskaźnika UTCI

3

Spasówka Weronika

Zarządzanie Środowiskiem

dr hab. Sylwia Bródka

Tytuł pracy: Kulturowe świadczenia krajobrazu oraz ich wpływ na politykę przestrzenną gminy Zbąszyń

4

Kochner Alicja

Geografia, specjalność Geoanaliza społeczno- ekonomiczna

dr Marzena Walaszek

Tytuł pracy: Przeobrażenia demograficzne w województwie wielkopolskim w świetle procesów

suburbanizacji w latach 2010-2020

5

Walkowska Anita

Geografia, specjalność Hydrologia, Meteorologia i Klimatologia

dr Marek Półrolniczak

Tytuł pracy: Wpływ zmian warunków klimatycznych na zmiany sum i strukturę opadów w Wielkopolsce w latach 1981-2020

6

Welcz Weronika

Geografia, specjalność Hydrologia, Meteorologia i Klimatologia

dr Bartosz Czernecki

Tytuł pracy: Zjawiska ekstremalne w Polsce w latach 2010-2020 na podstawie bazy danych ESWD

7

Bartoszek Julia

Zarządzanie Środowiskiem

dr hab. Sylwia Bródka

Tytuł pracy: Polityka zrównoważonego rozwoju miast w Polsce w latach 2003-2020 na przykładzie Gorzowa Wielkopolskiego

8

Patalas Weronika

Geografia, specjalność Geo- grafika

dr Michał Jakubowicz, dr Jakub Ciążela

Tytuł pracy:

Metody fotograficzne i graficzne jako narzędzia badań geomorfologii i historii geologicznej Marsa

9

Leśnik Klaudia

Turystyka i Rekreacja

dr Mateusz Rogowski

Tytuł pracy: Overtourism w Tatrzańskim Parku Narodowym i sposoby jego przeciwdziałania w opinii turystów

10

Urbaniak Aleksandra

Turystyka i Rekreacja

dr Mateusz Rogowski

Tytuł pracy:

Uwarunkowania rozwoju oferty turystyki zdrowotnej związanej z ,,Rehabilitacją pocovidową” w Polsce