Data publikacji w serwisie:

WARSZTAT DLA STUDENTÓW "MIĘDZY UCZELNIĄ A RYNKIEM PRACY"

Wydział Studiów Edukacyjnych zaprasza studentki i studentów UAM na warsztat przygotowany przez studentów doradztwa zawodowego.

Termin8.XII, 15. XII, 2021r. oraz 8.I, 15.I, 26.I 2022r., warsztaty będą się rozpoczynać o godz. 17:00

Czas trwania: 5 x 45 min

Miejsce: ul. Szamarzewskiego 89, Wydział Studiów Edukacyjnych, budynek D sala 021

Prowadzenie: Studenci doradztwa zawodowego

Jak zapisać się na warsztat?

Zapisy odbywają się mailowo: annaow@amu.edu.pl

Organizatorzy proszą  o przesłanie zgłoszenia przed każdym spotkaniem do niedzieli poprzedzającej warsztat 

Warsztat: spotkania będą miały charakter grupowy (maksymalnie 15 osób w grupie).

Jaka jest tematyka warsztatów?

Tematyka zajęć oscyluje wokół zagadnień współczesnego rynku pracy, ze szczególnym naciskiem na dynamikę zmian spowodowaną pandemią. Omówienie głównych kierunków zmian i ich konsekwencji na pozycję zawodową studentów. W trakcie zajęć poruszone zostaną kwestie związane z wyzwaniami stojącymi przed młodymi pracownikami na współczesnym rynku pracy, oczekiwaniami pracodawców.

Cel: Głównym założeniem zajęć jest przygotowanie studentów do profesjonalnego funkcjonowania na współczesnym rynku pracy, pełnienia zróżnicowanych ról zawodowych oraz wyposażenie ich w umiejętności planowania dalszego rozwoju osobisto-zawodowego. W trakcie warsztatu studentom zaproponowane zostaną zajęcia prowadzone w formule 1 na 1 i wówczas przybiorą formę mentoringu rówieśniczego, w której student Doradztwa zawodowego i personalnego podzieli się swoją wiedzą i udzieli wskazówek studentom z innych wydziałów w tematach związanych z przejściem z edukacji (studiów) na rynek pracy. Przewiduje się od trzech do 5 spotkań 45-minutowych. Możliwości konfigurowania par mentorskich są ograniczone. Przewiduje się stworzenie 3-5 par.

Efektem finalnym może być próba opracowania indywidualnego planu rozwoju osobisto-zawodowego studenta.