Data publikacji w serwisie:

Rejestracja USOS na przedmioty - semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Od 19 września zostanie uruchomiona rejestracja na przedmioty z zakresu nauk podstawowych, do wyboru oraz zajęcia monograficzne na semestr zimowy 2022r.

  • Rejestracja na przedmioty jest warunkiem wzięcia udziału w zajęciach prowadzonych zdalnie.
  • Aktualny harmonogram zajęć znajduje się na stronie wydziałowej.
  • Suma pkt ECTS w semestrze nie może być mniejsza niż 30, a w roku akademickim nie mniejsza niż 60 pkt.
  • W przypadku jakichkolwiek problemów oraz wątpliwości proszę o kontakt mailowy j.kuzniak@amu.edu.pl z dokładnym opisem problemu oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, numer indeksu, rok i kierunek studiów.

Uwaga - powyższa rejestracja nie dotyczy studentów I roku, dla których rejestracja zostanie uruchomiona odpowiednio:

  • I. stopień - od 4.X, godz. 15:00
  • II. stopień - od 1.X, godz. 10:00