Data publikacji w serwisie:

Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

Celem inicjatywy jest uhonorowanie najzdolniejszych studentów, stymulowanie zainteresowania tematyką turystyki oraz pogłębianie wiedzy o turystyce w województwie wielkopolskim. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2018 - 2021 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Do Konkursu kwalifikują się prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą.

Dla autorów najlepszych prac przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe w wysokości 5.000 zł, 3.000 zł i 2.000 zł.

Prace zgłaszać mogą autorzy prac samodzielnie oraz, za zgodą autorów, szkoły wyższe i promotorzy (każda szkoła wyższa może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac). Prace, wraz z niezbędną dokumentacją, można składać do 6 sierpnia 2021 r. osobiście lub drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – Departament Sportu i Turystyki

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

(Uwaga! Decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: https://www.umww.pl/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-turystyki