Data publikacji w serwisie:

Godziny dziekańskie dnia 12.XII.2022

W dniu 12 grudnia 2022 roku (poniedziałek) w godzinach:

9.00 -13.00 zawieszam zajęcia na studiach licencjackich prowadzonych na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu. Wszystkich zachęcam do obecności podczas finału Wydziałowego Konkursu Prac Licencjackich (obecność obowiązkowa studentów III  roku).

13.00 - 17.00 zawieszam zajęcia na studiach magisterskich prowadzonych na Wydziale  Nauk Geograficznych i Geologicznych w Poznaniu. Wszystkich zachęcam do obecności podczas finału Wydziałowego Konkursu Prac Magisterskich (obecność obowiązkowa studentów II roku studiów magisterskich).

W imieniu zespołu dziekańskiego
Prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Dziekan WNGiG