Data publikacji w serwisie:

GEOpraktyki - VII edycja projektu

Projekt GEOPRAKTYKI to odkrywanie, badania oraz coroczna naukowa przygoda studentów i doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W tym roku, już 22 sierpnia rozpoczną swoją kolejną wyprawę, tym razem obrali sobie za cel największy wyspiarski kraj na świecie, kraj leżący w 3 strefach czasowych, kraj gdzielasy tropikalne zajmują 49,86% całkowitej powierzchni i mieszkają tamnajniżsi ludzie na świecie - czyli Indonezję.

Ogromna różnorodność kulturowa i geograficzna Indonezji, która skrywa wszystkie cuda natury: wulkany, wodospady, lasy deszczowe, jaskinie, pola ryżowe, bezludne wyspy, a do tego niezwykłą rozmaitość kulturową. Podczas wyjazdu realizowane będą różnorodne projekty badawcze dotyczące m in. dokumentacja występują geologicznych zapisów katastrof przyrodniczych, kompleksowa analiza wskaźników biometeorologicznych w różnych ekosystemach, czy wpływ różnorodności kulturowej i religijnej Indonezji na ofertę turystyczną.

Zachęcamy do śledzenia ich poczynań na mediach społecznościowych.

Jeśli natomiast chcecie jakąś pamiątkę lub pocztówkę zajrzyjcie na ich ZRZUTKĘ - https://zrzutka.pl/bhdsxb

Poniżej przestawiamy projekty wszystkich uczestników VII edycji projektu GEOpraktyki:

Natalia Oniszczuk - badania mają na celu określenie m.in. poziomu przygotowania przewodników wprowadzających turystów w okolice wybranych wulkanów czy też zbadanie przygotowania regionu do przyjęcia osób zainteresowanych turystyką wulkaniczną.

Joanna Podgórska – będzie zajmować się obserwacją, analizą wielokulturowości i różnorodności regionu pod względem religii. Na miejscu dokona dokumentacji fotograficznej oraz eksploracja najważniejszych obiektów świadczących o wielokulturowości.

Zuzanna Pietrzak - podda analizie walory turystyczne, zarówno przyrodnicze jak i kulturowe wyspy Bali. Same obserwacje będą prowadzone przy najpopularniejszych atrakcjach turystycznych oraz w miejscach, gdzie liczba turystów jest stosunkowo mniejsza. Dodatkowo podczas wyprawy zostaną zebrane materiały fotograficzne, na podstawie których, planowane jest utworzenie wirtualnego przewodnika turystycznego.

Zofia Grajek – zajmować się będzie analizą zmian termiczno-higrycznych powietrza. Badania mają na celu określenie zmian pionowego gradientu temperatury i wilgotności powietrza w obszarze międzyzwrotnikowych klimatów deszczowych oraz próbę określenia wpływu rodzaju podłoża i otoczenia na te elementy.

Weronika Górna -przeprowadzi badania w różnych ekosystemach potrzebnych do obliczenia wskaźników biometeorologicznych: wielkość ochładzająca powietrza (H), wskaźnik stresu cieplnego (HSI), wskaźnik odczuć cieplnych (UTCI), temperatura ochładzania wiatrem (WCT) oraz wskaźnik Humidex. Pomiary zostaną dokonane na obszarach o odmiennych warunkach klimatycznych, aby ocenić wpływ elementów meteorologicznych na ludzki organizm.

Szymon Świątek - zbada środowiskowe uwarunkowania społeczności Indonezji: geozagrożenia, problemy medyczne i aspekty przestępczości. Badania będą opierać się na opracowaniu stanowisk badawczych, w których występują geologiczne zapisy katastrof przyrodniczych. Zostanie zbadane także ryzyko wystąpienia geozagrożeń i ich wpływu na zdrowie i życie tutejszych mieszkańców.

Adrian Sitarz - badania dotyczyć będą wyboru reprezentatywnych dla danego obszaru geostanowisk odwiedzanych podczas wyprawy i dokonania subiektywnej oceny za pomocą przyjętych kryteriów. Analiza posłuży do określenia możliwości rozwoju geoturystki.