Data publikacji w serwisie:

Dzień Stacji Bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Poznań-Morasko