Data publikacji w serwisie:

Drzewa, jako cenne źródło wiedzy geograficznej - wykład on-line w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 9 czerwca o godz. 18:00. W programie prelekcja Pawła Matulewskiego pt.: „Drzewa, jako cenne źródło wiedzy geograficznej”.

Drzewa od niepamiętnych czasów zajmowały szczególne miejsc w życiu człowieka, były lekarstwem, dawały wyżywienie czy schronienie. Drzewa stanowią najważniejszy składnik lasów, tworzą środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Ich obecność i stan zdrowia ma wpływ na różnorodność biologiczną środowiska naturalnego. Jako największe rośliny najskuteczniej produkują tlen w atmosferze. Są doskonałym „pochłaniaczem” CO2 z atmosfery przez co w znaczny sposób łagodzą wzrost efektu cieplarnianego i stabilizują klimat na Ziemi.

Nie sposób opisać wszystkich funkcji, które pełnią drzewa. Dla badaczy ekologii, klimatu czy geomorfologii drzewa stanowią cenne archiwa zmian środowiska, które wciąż skrywają wiele tajemnic. Dzięki słojom rocznym drzewa badacze są w stanie odkryć to, co dla wielu staje się niemożliwe. Podczas prelekcji autor wskaże jak cenne dla nauk o Ziemi i środowisku są drzewa. Serdecznie zapraszamy do podróży w głąb słoja!

Paweł Matulewski – miłośnik drzew oraz projektowania graficznego. Podróżowanie to dla niego po prostu najlepszy sposób na wolny czas. Entuzjasta przyrody i spacerów po lesie. Pochodzi z Brodnicy, ale od czasów studiów jest związany z Poznaniem. Jest absolwentem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, gdzie ukończył kierunki: turystyka i rekreacja oraz gospodarka przestrzenna. Specjalizuje się w badaniach dendrochronologicznych polegających na analizie wzoru przyrostów rocznych drzew. Głównym celem jego badań jest rozpoznanie zapisu wpływu czynników ekologicznych i klimatycznych na podstawie zmian przyrostowych i anatomicznych drzew. Swoje badania realizuje na obszarze Pomorza, Wielkopolski, Pojezierza Brodnickiego i Skandynawii.

Link do spotkania na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab3b2d9e289a14e7f960cb21119c3080e%40thread.tacv2/1653551863960?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22892dbd12-fa43-4710-877b-b57069a171eb%22%7d

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!