Data publikacji w serwisie:

5 - wykład w ramach AMU Invited Lectures Series in Creating, Enhancing and Transforming Territorial/Landscape Identity and Place Attachment – The European Perspective

Uprzejmie zapraszam na piąty z cyklu wykładów, które organizuję w ramach AMU Invited Lectures Series in Creating, Enhancing and Transforming Territorial/Landscape Identity and Place Attachment –  The European Perspective.

Wykład nt.: The Power of Toponyms: Building Bridges between Landscape, Identity and Place Attachment in Multilingual Areas” wygłosi Dr Alexis Sancho Reinoso z

University of Vienna (Austria).

Wykład odbędzie się 18 stycznia (środa) o godz. 10.00.

Link do spotkania (MS Teams):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aXizVL28niyQxk_ovyQXIwV-ik1FhGNutD6Xs9fH8xdk1%40thread.tacv2/1671795747976?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22facdf5d9-3e51-411c-bef3-b43cd873c581%22%7d

Serdecznie zapraszam,
Iwona Markuszewska