Koło Naukowe Geografów im. S. Pawłowskiego

Logo SKNG

Koło Naukowe Geografów zostało założone w roku akademickim 1922/1923. Pierwszym Opiekunem Koła był prof. Stanisław Pawłowski - wybitny geograf, uczony, założyciel poznańskiego ośrodka geograficznego. Od 1971 opiekunem naukowym jest prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski. Od tego czasu Koło przemianowano na Studenckie Koło Naukowe Geografów im. Stanisława Pawłowskiego UAM w Poznaniu.

Praca naukowa Koła opiera się na działalności w ramach sekcji specjalistycznych. Sekcje w większości odpowiadają strukturze Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Umożliwia to powiązanie pracy naukowej Koła z podstawowymi kierunkami badawczymi rozwijanymi na Wydziale. Obecnie koło liczy 12 sekcji specjalistycznych: Geoinformacji, Kształtowania i Ochrony Środowiska, Geomorfologii i Geoarcheologii, Geo-Grafiki, Dydaktyki Geografii, Speleologii, Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Kartografii i Geomatyki, Meteorologii i Klimatologii, Hydrologii, Turystyki i Rekreacji, Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

Poza działalnością naukową, SKNG pełni funkcję integracyjną – organizujemy m.in. obozy, wyjazdy i gry miejskie.

Dołącz do nas!

Więcej informacji: skng.home.amu.edu.pl

facebook.com/SKNGUAM oraz instagram.com/skng.uam/

Zarząd SKNG

Prezes – Anna Stasiewicz (annsta31@st.amu.edu.pl)
Zastępca Prezesa – Joanna Skrzypczak (joaskr2@st.amu.edu.pl)
Skarbnik – Martyna Górecka (margor35@st.amu.edu.pl)
Sekretarz – Natalia Jurkiewicz (natjur6@st.amu.edu.pl)
Członek ds. Promocji – Marta Stróżyk (marstr23@st.amu.edu.pl)

Opiekun Naukowy
prof. zw. dr hab. Andrzej Kostrzewski (andrzej.kostrzewski@amu.edu.pl)

Siedziba

pokój 014 - Collegium Geographicum
e-mail: skng.wngig@gmail.com