UROCZYSTY DZIEŃ STUDENTA I ROKU NA WNGiG 2022

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

4.10.2022

Aula im. Prof. Bogumiła Krygowskiego (Coll. Geographicum)


godz. 9.00:  Geografia + wszystkie specjalności (EM, GSE, GG, HMiK); Geodezja i Kartografia; Geologia;


godz. 11.00: Turystyka i Rekreacja; Geoinformacja; Zarządzanie Środowiskiem;


Program uroczystości:

1. Przywitanie przez Dziekana WNGiG, prof. dr hab. Grzegorza Rachlewicza, uczestników uroczystości.

2. Wykład Prodziekana ds. studiów stacjonarnych, prof. dr hab. Andrzeja Maciasa, nt. Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

3. Ślubowanie studentów I roku.

4. Informacja o organizacji studiów i funkcjonowaniu systemu USOS – mgr Joanna Kuźniak – Wydziałowy Koordynator USOS.

5. Informacja o stypendiach – mgr Sebastian Konarczyk.

6. Wystąpienie prof. Iwony Piotrowskiej – kierownika Laboratorium Dydaktyki Geografii i Badań Edukacyjnych nt. możliwości realizacji modułu pedagogicznego na kierunkach i specjalnościach realizowanych na WNGiG (tylko o godz. 9.00).

7. Informacja o funkcjonowaniu Biblioteki Coll. Geographicum

8. Informacja o Radzie Samorządu Studentów WNGiG i Parlamencie Samorządu Studentów UAM.

9. Informacja o studenckich kołach naukowych na WNGiG.

10. Informacja o Szkole Języków Obcych UAM i zapisach.

11. Informacja o Studium WFiS UAM i zapisach.

12. Informacja o Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego.

13. Informacja o wsparciu osób z niepełnosprawnościami.

14. Spotkania organizacyjne studentów I roku studiów stacjonarnych I stopnia ze swoimi opiekunami.

Spotkania z opiekunami 1 rok

godz. 11:00 (po inauguracji na auli)

kierunek

opiekun

sala

Geodezja i Kartografia

Dr inż. Łukasz Wielebski

sala 3

Geografia

Dr Filip Wolny

sala 4

Geografia spec. Ekologia miasta

Dr Ewelina Lipka

sala 1

Geografia spec. Geoanaliza społeczno-ekonomiczna

Dr Radosław Bul

sala 6

Geografia spec. Geo-grafika

Dr Paweł Matulewski

sala 2

Geografia spec. Hydrologia, meteorologia i klimatologia

Prof. UAM dr hab. Arkadiusz Tomczyk

sala 5

Geologia lic. + inż.

Dr inż. Daniel Zawal

sala 61 budynek Geologii

godz. 13:00 (po inauguracji na auli)

kierunek

opiekun

sala

Turystyka i rekreacja

Dr inż. Remigiusz Tritt

sala 3

Geoinformacja

Prof. UAM dr hab. Jarosław Jasiewicz

sala 5

Zarządzanie środowiskiem

Dr Marta Kubacka

sala 4