Data publikacji w serwisie:

Wycieczka krajoznawcza: Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe Kórnika i Bnina - Kórnik mniej znany

Oddział Poznański PTG zaprasza Państwa na wycieczkę krajoznawczą w dniu 29 maja 2021 r. Zbiórka przy Bibliotece Publicznej w Bninie o godzinie 10.15, zakończenie około godziny 16.00.

W programie wycieczki m.in. geneza krajobrazu naturalnego, historia osadnictwa na Półwyspie Szyja, Izba Pamiątek Regionalnych wraz z Izbą Szymborskich, przejście promenadą kórnicką, Prowent - miejsce urodzenia W. Szymborskiej, wycieczka statkiem Biała Dama po Jeziorze Kórnickim, Rynek w Kórniku wraz z Kolegiatą, Ucho Igielne, Arboretum oraz Kórnicki Wehikuł Czasu.

Organizatorzy i przewodnicy wycieczki: Iwona Hildebrandt-Radke, Ilona Potocka, Kazimierz Krawiarz.

Koszty wejścia do arboretum i rejsu statkiem przewidujemy na około 35 zł od osoby dorosłej.

Zgłoszenia proszę nadsyłać  na adres mailowy: hilde@amu.edu.pl do 25 maja 2021 r.