Data publikacji w serwisie:

W dniu 30 sierpnia br. odszedł na wieczny spoczynek w wieku 91 lat śp. prof. dr hab. Andrzej Karczewski

Geograf, geomorfolog, badacz obszarów polarnych,

twórca i wieloletni Kierownik Zakładu Geologii Glacjalnej UAM.

Profesor pozostanie w naszej pamięci uśmiechnięty i wszystkim przyjazny.

Z wyrazami ogromnego żalu

Społeczność Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Msza Święta zostanie odprawiona w Kościele pw. Św. Anny w Poznaniu, przy ul. Limanowskiego 13, w dniu 5 września 2022 r. o godz. 9:30.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się o godz. 11:00 na Cmentarzu parafialnym św. Jana Vianneya w Poznaniu, przy ul. Lutyckiej.


Profesor Andrzej Karczewski całe swoje zawodowe życie związał z naszą Uczelnią, po studiach, które również ukończył na Almae Matris Posnaniensis na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi na kierunku geografia w roku 1956 roku.

W pracy naukowej Profesor Karczewski specjalizował się w zagadnieniach dotyczących geomorfologii obszarów polodowcowych Polski ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i Pomorza, a swoje badania prowadził także na Kaukazie, w północnej Finlandii oraz na Spitsbergenie, który odwiedzał siedmiokrotnie pomiędzy rokiem 1973 a 2001 i darzył wyjątkowym sentymentem.

Jako ceniony dydaktyk Profesor prowadził zajęcia w zakresie przedmiotów ogólnogeograficznych, a także specjalistycznych, dotyczących geologii i geomorfologii glacjalnej oraz paleogeografii czwartorzędu. Pod jego kierunkiem ponad 200 studentów wykonało prace magisterskie o zróżnicowanej tematyce geomorfologicznej (Wielkopolska, Pomorze, Spitsbergen) oraz fizjograficznej z elementami aplikacyjnymi dla lokalnej gospodarki.

Wśród funkcji, które Profesor Karczewski sprawował na Uniwersytecie wspomnieć należy stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu Geograficznego, czy prodziekana Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Przez 20 lat kierował Zakładem Geologii Glacjalnej UAM, którego był założycielem, a w nim mentorem dla doktorantów i habilitantów, który zawsze z dobrym słowem i humorem potrafił w równym stopniu mobilizować do pracy, co cieszyć się z sukcesów swoich kolegów i uczniów, okazując życzliwość, a często także przyjaźń. Za swoją pracę został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Odznaczeniem Gryfa Pomorskiego.

Całość działalności akademickiej Profesora Andrzeja Karczewskiego stanowi istotny wkład w rozwój myśli geograficznej drugiej połowy XX i początku XXI wieku, wpisując się w tradycje "szkoły poznańskiej", podążającej zarówno za poromerowską spuścizną walki o odrodzenie się państwa polskiego, jak i poszerzania horyzontów współczesnej geografii, a w szczególności geomorfologii, o nowe pola badawcze, przede wszystkim w obszarach polarnych, o wielkim znaczeniu dla dalszego rozwoju naszej cywilizacji.