Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie pierwszej edycji konkursu na granty we współpracy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W wyniku obrad dwustronnej komisji rozstrzygnięto konkurs na granty we współpracy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, którego laureatami zostali:

  1. Zespół w składzie dr inż. Grzegorz Borkowski (WNGiG – kierownik), prof. UAM dr hab. Robert Przekop (CZT), dr Piotr Marciniak (CZT), dr Agnieszka Martyła (CZT), mgr Miłosz Frydrych (CZT), realizujący projekt pt. „Analiza możliwości wykorzystania węglanowych osadów jeziornych w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych”.
  2. Zespół w składzie dr Barbara Fiałkiewicz-Kozieł (WNGiG – kierownik), dr Monika Pokora (CZT), prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk (WNGiG), realizujący projekt pt. „Źródła pyłu w Jeziorach Sibińskich (E Kazachstan) – implikacje środowiskowe w skali regionalnej i globalnej”.
  3. Zespół w składzie dr Grzegorz Godlewski (WNGiG – kierownik), dr Magdalena Kugiejko (WNGiG), prof. UAM dr hab. inż. Jakub D. Rybka (CZT), dr Adam Augustyniak (CZT), realizujący projekt pt. „Postrzeganie zaburzeń w krajobrazie przyrodniczym i kulturowym jako element kontrowersji turystycznych. Fizjologiczne i biochemiczne aspekty zjawiska na podstawie analizy hormonów zawartych w ślinie”.

Kwota dofinansowania pojedynczego grantu wynosi 30 000,00 zł, na które składa się 15 000,00 zł z dotacji WNGiG i 15 000,00 zł z dotacji CZT (w formie usług analitycznych).

Gratulujemy wyróżnionym zespołom, zachęcając jednocześnie do składania wniosków o finansowanie badań naukowych zarówno w kolejnych edycjach naszych konkursów wewnętrznych, jak i starania się o pozyskiwanie funduszy ze środków uniwersyteckich (np. Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Jutra) oraz zewnętrznych (NCN, NCBiR, ERC i inne).

Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM

prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz