Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie konkursu na granty wewnętrzne Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych

W konkursie na granty wewnętrzne Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych zgłoszono 16 wniosków, spośród których czteroosobowa komisja konkursowa wyłoniła sześcioro laureatów. Kwota dofinansowania pojedynczego grantu wynosi 10000,00 PLN do wydatkowania w bieżącym roku kalendarzowym.

Wyróżnione projekty to:

  1. Aplikacyjne zastosowanie mikroglonów immobilizowanych w kulkach alginianowych do bioremediacji metali ciężkich i cyjanków z wód. Kierownik – dr Marcin Siepak.
  2. Jeziora w dobie zmian środowiskowych: zmiany statutu troficznego jezior w ostatnim stuleciu. Kierownik – prof. UAM dr hab. Michał Woszczyk.
  3. Predicting ice phenomena in river using Multilayer Neural Network and Gradient Boosting Algorithm (XGBoost). Kierownik – prof. UAM dr hab. Renata Graf.
  4. Badania eksperymentalne spływu po powierzchniach stokowych w celu ograniczenia ryzyka powodzi błyskawicznych. Kierownik – prof. dr hab. inż. Marek Marciniak.
  5. Modelowanie probabilistycznych relacji elementów hydrometeorologicznych w aspekcie przebiegu i formowania letnich fal wezbraniowych w zlewni górskiej na przykładzie górnej Nysy Kłodzkiej. Kierownik – prof. UAM dr hab. Dariusz Wrzesiński.
  6. Wspomaganie orientacji przestrzennej w obiektach wielkopowierzchniowych poprzez optymalizację perspektywy obserwacji geowizualizacji 2D/3D w systemie wirtualnej rzeczywistości. Kierownik – prof. UAM dr hab. Alina Zajadacz.

Gratuluję wyróżnionym zespołom, wszystkim biorącym udział w konkursie bardzo dziękuję za przesłane zgłoszenia. Jednocześnie zachęcam pracowników Wydziału do składania wniosków o finansowanie badań naukowych zarówno w kolejnych edycjach naszych konkursów wewnętrznych, jak i starania się o pozyskiwanie funduszy ze środków uniwersyteckich (np. Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza, Uniwersytet Jutra) oraz zewnętrznych (NCN, NCBiR, ERC i inne). Władze dziekańskie, pracownicy Biura Obsługi Wydziału oraz agendy uniwersyteckie (Biuro Wsparcia Projektów, Biuro IDUB) pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie konsultacji dotyczących przygotowywania i składania wniosków grantowych. Przypominam także o możliwości korzystania z pomocy doświadczonych koleżanek i kolegów, którzy zadeklarowali chęć bycia mentorami w procesie opracowywania projektów.

Łączę wyrazy poważania
Dziekan WNGiG UAM
prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz