Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Małgorzaty Bronikowskiej

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU
UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr Małgorzaty Bronikowskiej

doktorantki Instytutu Geologii
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

pt.: ,,Numerical modeling of Pleistocene soft-sediment deformation structures in glacigenic sediments"

PROMOTOR:

prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży Instytut Geologii
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

RECENZENCI:

dr hab. Piotr Zagórski, prof. UMCS
Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Piotr Paweł Woźniak, prof. UG
Instytut Geografii, Uniwersytet Gdański

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu

13 czerwca 2022 r. o godz. 11:00

w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy MS Teams

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM do wglądu zainteresowanych osób.


Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Grzegorz Rachlewicz, prof. UAM