Data publikacji w serwisie:

Nagrania z Konferencji GIScience 2021

Geoinformacja (ang. Geographic Information Science = GIScience) to dyscyplina nauki, w ramach której rozwijane są metody przetwarzania informacji geoprzestrzennej, dotyczącej obiektów i zjawisk zlokalizowanych w przestrzeni i w czasie. Metody geoinformacyjne stosowane są szeroko m. in. w naukach geograficznych, historycznych, biologicznych, socjologicznych, medycznych, w urbanistyce, architekturze krajobrazu, wojskowości, a także w praktyce gospodarowania zasobami przyrody oraz infrastrukturą miejską.

Międzynarodowe konferencje poświęcone geoinformacji odbywają się co dwa lata od roku 2000, gromadząc naukowców z wielu krajów prezentujących wyniki najnowszych badań. Dotychczasowe konferencje GIScience były organizowane przemiennie w Ameryce Północnej lub w Europie Zachodniej z wyjątkiem ostatniej konferencji w Melbourne w 2018 r. W bieżącym roku, 11. konferencja GIScience została zorganizowana w Polsce przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych z Zakładu Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Przyznanie prawa do organizacji tej konferencji na naszej uczelni jest niewątpliwym wyróżnieniem dla poznańskiego ośrodka geoinformacynego, który aktywnie prowadzi badania naukowe i działalność dydaktyczną w zakresie geoinformacji.

Tegoroczna konferencja GIScience 2021, planowana początkowo na wrzesień 2020 r. odbyła się ostatecznie ze względów pandemicznych w trybie zdalnym w dniach 27-30 września 2021. Konferencja zgromadziła 238 uczestników z 29 krajów od Stanów Zjednoczony AP i Brazylii po Japonię i Nową Zelandię. Pierwszy dzień konferencji był przeznaczony na przeprowadzenie pięciu warsztatów metodycznych oraz seminarium tematycznego poświęconego zagadnieniom georóżnorodności. W trzech kolejnych dniach odbyło się 18 sesji problemowych. Łącznie wygłoszono 59 prezentacji, których tematyka dotyczyła m.in. geometrii obliczeniowej i grafów, mobilności i nawigacji, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, prywatności i anonimowości, studiów miejskich i statusu geoinformacji. W dwóch wykładach zaproszonych zostały przedstawione kwestie wizualizacji danych naukowych oraz formułowania pytań generujących wiedzę. Zainteresowanych tematyką konferencji zachęcamy do odwiedzenia strony z programem GIScience 2021, na której są dostępne nagrania z referatami wygłoszonymi podczas konferencji.

Piotr Jankowski i Zbigniew Zwoliński