Data publikacji w serwisie:

Międzynarodowy Rok Jaskiń i Krasu

W dniu 26 stycznia o godzinie 15:00 odbędzie się uroczysta inauguracja Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu na stronie internetowej na kanale: https://www.youtube.com/channel/UCzSiErLj5x6viNbvAdehDvA

Zapraszam serdecznie do udziału w obchodach, a także zachęcam do zapoznania się z informacjami o zaplanowanych inicjatywach, które znajdują się na stronie internetowej Sekcji Speleologicznej Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika http://www.speleo.ptpk.org/iyck.html

„Odkrywać, rozumieć i chronić”
to hasło przewodnie Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu, który został zainicjowany przez Międzynarodową Unię Speleologiczną. Głównym celem inicjatywy jest uświadomienie światowej społeczności, w tym decydentów, naukowców, osób odpowiedzialnych za zagospodarowanie przestrzenne, edukację i ochronę środowiska, jak ważnym zasobem i jednocześnie dziedzictwem przyrodniczym są obszary krasowe i jaskinie.

Najbliższe wydarzenia:

26 stycznia 2021
godz. 21:30 - wykład prezydenta Międzynarodowej Unii Speleologicznej i dyrektora National Cave and Karst Research Institute (USA) dr George'a Veni pt. "Caves and Karst: Their Importance to Science and the World"
https://youtu.be/js1pEcMOkZY

27 stycznia 2021
godz. 19:00 - wykład prof. Michała Gradzińskiego (Instytut Nauk Geologicznych UJ) pt. "Jaskinie i kras - czym są i dlaczego są interesujące" w ramach cyklu Speleo-Webinariów organizowanych przez Sekcję Speleologiczną Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
https://www.youtube.com/watch?v=nelfT4gXJFc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ntD2HM4fV8ahct7wKEAT6E2MRUm930pJbMXih8OOZf62oyMtoQ2pvqns

W kolejne aktywności Międzynarodowego Roku Jaskiń i Krasu włącza się także nasz Wydział, m.in. za sprawą Sekcji Speleologicznej Studenckiego Koła Naukowego Geografów pod opieką dr Ditty Kicińskiej, o czym będziemy Państwa na bieżąco informowali na naszej stronie internetowej.

Łączę wyrazy poważania
prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych