Data publikacji w serwisie:

KONKURS na finansowanie wniosków badawczych WNGiG i CZT UAM

Szanowni Państwo Pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM!

Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM (WNGiG) oraz Dyrektor Centrum Zaawansowanych Technologii UAM (CZT) ogłaszają konkurs na realizację projektów badawczych dla zespołów złożonych z pracowników WNGiG oraz CZT.

Budżety projektów będą finansowane w wysokości 30 000,00 PLN, w tym 15 000,00 PLN ze środków WNGiG, z możliwością wykorzystania zasobów CZT do kwoty 15 000,00 PLN.

W ocenie projektu poza kryteriami formalnymi oraz poziomem merytorycznym będzie brana pod uwagę deklaracja przygotowania wysoko punktowanych publikacji (co najmniej 100 punktów na liście ministerialnej i/lub co najmniej 80 centyl w bazie SCOPUS w roku złożenia wniosku) i/lub wniosku o finansowanie kolejnych projektów ze środków pozawydziałowych (np. grantu NCN). W pracach powstających w wyniku projektów należy umieścić informację o ich współfinansowaniu ze środków WNGiG i CZT, współautorzy z tych jednostek zobowiązani są do wykazania w publikacjach swoich afiliacji.

Wnioski według formularza załączonego do niniejszego ogłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej do dnia 08.10.2021 na adres wngig@amu.edu.pl. Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Centrum Zaawansowanych Technologii w dniu 13.10.2021 r.

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii UAM
prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM
prof. UAM dr hab. Grzegorz Rachlewicz

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
FORMULARZ 13.09.2021 Jacek Zwoliński
DOCX
Pobierz DOCX FORMULARZ(18.1 KB)