Data publikacji w serwisie:

Dzień Geografa i Geologa 2021 na WNGiG

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naukami o Ziemi i środowisku do udziału w Dniu Geografa i Geologa, który w tym roku odbędzie się pod hasłem "Polskie Geoparki". Celem tych obchodów jest popularyzacja i uświadomienie społeczeństwu roli i znaczenia geografii jako nauki teoretycznej i aplikacyjnej oraz przedmiotu edukacji na wszystkich szczeblach szkolnictw (Komitet Nauk Geograficznych PAN).

Dzień Geografa i Geologa to inicjatywa, którą Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych organizuje wspólnie z Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Podczas Wydarzenia odbędzie się webinarium w ramach którego pracownicy Naszych Wydziałów zaprezentują tematy dotyczące polskich geoparków.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na załączonym plakacie.

Link do spotkania [23 kwietnia g. 12:30]:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQ5OGVlNTMtN2FhOS00MmYyLThjYjgtOThlYjNkZGU4ZDNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22952e25fc-e8e0-4dc1-9c43-f548dff3a61b%22%7d