Samorząd doktorantów studium doktoranckiego WNGiG w roku akademickim 2020/2021

Rada Doktorantów

Przewodniczący Rady: mgr inż. Adam Młynarczyk adml@amu.edu.pl

Członek Rady Studium: mgr inż Grzegorz Jankowiak grzegorz.jankowiak@amu.edu.pl

Członek Rady Studium: mgr Maciej Czaronek, czaronek@amu.edu.pl

Delegat do Sejmiku Doktorantów: mgr inż. Adam Młynarczyk, adml@amu.edu.pl

Kandydat na członka komisji dyscyplinarnej: mgr Maciej Czaronek, czaronek@amu.edu.pl

Kandydat na członka odwoławczej komisji dyscyplinarnej: mgr inż Grzegorz Jankowiak, grzegorz.jankowiak@amu.edu.pl

Kandydat na arbitra Sądu Koleżeńskiego: mgr Maciej Czaronek, czaronek@amu.edu.pl

Wydziałowa Komisja Ekonomiczna Doktorantów:

Przewodniczący: Prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz, jacekm@amu.edu.pl

wiceprzewodniczący: mgr Sebastian Kendzierski, wrf@amu.edu.pl

członkowie: mgr Joanna Gala, joanna.galas@amu.edu.pl

mgr Jakub Sypniewski, jaksyp@amu.edu.pl

mgr Katarzyna Plewa, katarzyna.plewa@amu.edu.pl

Izabela Woźniak, izawoz@amu.edu.pl