Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Patrycji Dworczak

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY NAUKI O ZIEMI I ŚRODOWISKU

UNIWERSYTETU im. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

uprzejmie zapraszają na publiczną obronę pracy doktorskiej

mgr Patrycji Dworczak

doktorantki Instytutu Geologii

Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

pt.: „Ekologia i tafonomia heterokorali z Famenu z Jebel Bou Ifarherioun (Antyatlas, Maroko)”

PROMOTOR:

prof. dr hab. Błażej Berkowski

Instytut Geologii

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

PROMOTOR POMOCNICZY:

dr Michał Jakubowicz

Instytut Geologii

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

RECENZENCI:

prof. dr hab. Michał Zatoń

Uniwersytet Śląski

dr hab. Mikołaj Zapalski, prof. UW

Uniwersytet Warszawski

Publiczna obrona pracy doktorskiej odbędzie się w dniu

28 marca 2023 r. o godz. 11:00

w sali wykładowej nr 61 w Collegium Geologicum, przy ul. Bogumiła Krygowskiego 12

w Poznaniu

Egzemplarz pracy doktorskiej znajduje się w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM do wglądu

zainteresowanych osób.

Przewodniczący Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i środowisku

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz