Data publikacji w serwisie:

PTG: "Dane satelitarne – po co to komu?" /on-line/

Wykład on-line w Oddziale Poznańskim Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie w formie on-line, które odbędzie się w czwartek 18 listopada o godz. 18:00. W programie prelekcja Cezarego Kaźmierowskiego i Jakuba Ceglarka pt.: „Dane satelitarne – po co to komu ?”.

Teledetekcja to dziedzina nauki i techniki zajmująca na badaniem obiektów z pewniej odległości, bez wchodzenia z nimi w bezpośrednią interakcję. Sensory zamontowane na satelitach, samolotach i dronach umożliwiają permanentną obserwację Ziemi i zachodzących na jej powierzchni procesów.

Wykład został podzielony na dwie części, w pierwszej zostaną przybliżone fizyczne podstawy teledetekcji, opierającej się na badaniu interakcji promieniowania elektromagnetycznego z materią. Przedstawione zostaną satelity i sensory wykorzystywane do badania Ziemi, omówione zostaną także kompromisy przed którymi stają ich konstruktorzy i użytkownicy.

W części drugiej zaprezentowane zostaną przykłady wykorzystania teledetekcji w badaniach środowiska geograficznego, między innymi do oceny skali zniszczeń spowodowanych zjawiskami ekstremalnymi, skutków zmian klimatycznych czy oceanografii. Nie zabraknie także przedstawienia zastosowań związanych z działalnością człowieka, w tym wspomagania rolnictwa, map zanieczyszczenia światłem czy monitorowania procesów urbanizacji. Zostaną także przytoczone przykłady bezpłatnych źródeł obrazów satelitarnych gotowych do analizy.

Jakub Ceglarek – od 2020 r. adiunkt w Zakładzie Teledetekcji Środowiskowej i Gleboznawstwa na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na wykorzystaniu zdjęć satelitarnych oraz dronowych w kontekście rolnictwa precyzyjnego, przewidywania wielkości plonów oraz detekcji zagrożeń dla upraw. Zajmuje się także badaniem wpływu szorstkości na wysokość albeda gruntów ornych, a także spektrometrią laboratoryjną. Autor kilkunastu publikacji. Pasjonuje się podróżami, zarówno lokalnymi jak i odległymi, a także nauką języków obcych, zwłaszcza portugalskiego oraz hiszpańskiego.

Cezary Kaźmierowski – jest absolwentem Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej w Poznaniu, gdzie później pracował w latach 1990-2005. Od 2005 jest pracownikiem Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Jest gleboznawcą, prowadzi badania z zakresu polowych i laboratoryjnych pomiarów hydraulicznych właściwości gleb, reżimu wodnego gleb, fizycznej degradacji gleb, funkcji pedotransferu, szczegółowej kartografii gleb, monitoringu środowiska glebowego, przestrzennej zmienności charakterystyk glebowych,  wpływu szorstkości gleby na albedo, charakterystyk spektralnych gleb Polski oraz zastosowań technik teledetekcyjnych i chemometrii spektralnej w badaniach gleboznawczych.

Link do spotkania na platformie Ms Teams:
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ab3b2d9e289a14e7f960cb21119c3080e%40thread.tacv2/1636529058899?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22892dbd12-fa43-4710-877b-b57069a171eb%22%7d

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Wspólnie popatrzmy na naszą Ziemię z kosmosu. Serdecznie zapraszamy!

sate