Data publikacji w serwisie:

Konkurs ERSA Sekcja Polska - na najlepszą pracę dyplomową z zakresu szeroko pojętej regionalistyki

European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska zaprasza do  udziału w Konkursie naukowym na najlepszą pracę dyplomową z zakresu szeroko pojętej regionalistyki.  Do Konkursu mogą być zgłaszane prace w czterech kategoriach: licencjackie,  inżynierskie, magisterskie i doktorskie, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów w latach 2020-2021.

Laureaci zostaną wyłonieni przez Kapitułę Konkursu w składzie:
dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ – Przewodniczący
dr hab. Katarzyna Kopczewska, prof. UW – Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. Paweł Churski
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
dr Dagmara Kociuba – Sekretarz Kapituły

Na laureatów czekają nagrody w postaci:
* nieodpłatnego członkostwa w ERSA-Sekcja Polska oraz Regional Science  Association International (RSAI) przez okres 1 roku,
* nagrody rzeczowej (statuetka),
* konsultacji naukowej w przypadku gdy laureat podejmie decyzję o  opracowaniu na podstawie wyróżnionej pracy artykułu do recenzowanego czasopisma naukowego
* wystąpienia w konkursowej sesji specjalnej podczas konferencji naukowej organizowanej przez ERSA–Sekcja Polska.
Kapituła Konkursu przyznaje także dyplomy dla promotorów nagrodzonych prac.

Zgłoszeń udziału w Konkursie mogą dokonywać zarówno autorzy prac, jak i promotorzy za zgodą autora.

Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie http://www.ersa.org.pl/pl/konkurs/

Zgłoszenia prac należy przesłać do 31 lipca 2021 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod adresem: ersa@ersa.org.pl

Dagmara Kociuba
Sekretarz Kapituły Konkursu